Bekijk Stedenbouwkundig plan Molenbeek – Fase 2

" />

Stedenbouwkundig plan

2e Cluster Molenbeek Nunspeet

Het bijgaande stedenbouwkundig plan, 2e Cluster Molenbeek Nunspeet, dateert van 11 september 2018. Een stedenbouwkundig plan is een document over de gewenste inrichting van een bepaald gebied waarop alle elementen die ruimte vragen (de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water) zijn weergegeven. Onder dit document ligt een ontwerpproces ten grondslag waarin keuzes worden gemaakt voor de type bebouwing en de vormgeving van de openbare ruimte op hoofdlijnen. In het ontwerp is rekening gehouden gehouden met diverse aspecten, zoals aansluiting op het omliggende landschap en bebouwing, een goede bereikbaarheid, voldoende parkeerplaatsen, duurzaam groen en water, milieutechnische aspecten en veiligheidsaspecten. U kunt aan dit document geen rechten ontlenen. Aangezien Molenbeek een wijk in ontwikkeling is, zijn er in de loop der tijd aanpassingen geweest ten aanzien van het stedenbouwkundigplan. Het document geeft u wel een impressie van hoe de wijk er uit zal komen te zien.

Bekijk Stedenbouwkundig plan Molenbeek – Fase 2