4. Vergunningsaanvraag

Voor de bouw van uw woning heeft u een omgevingsvergunning nodig (voorheen bouwvergunning). Het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt in een definitief ontwerp voor de vergunningaanvraag. In het definitief ontwerp zijn ook zaken als isolatie, installaties en daglichttoetreding meegenomen. Een en ander wordt vastgelegd op (bestek)tekeningen waar de maatvoeringen, de ruimtebenamingen, de details en de materialen op zijn aangegeven en waar de nodige berekeningen volgens de voorschriften aan zijn toegevoegd.

Wat is de behandelingstermijn?

De behandeling van de aanvraag voor de omgevingsvergunning bedraagt maximaal 8 weken (deze termijn mag maximaal één keer met maximaal 6 weken worden verlengd). De gemeente beoordeelt in die periode of de aanvraag o.a. voldoet aan het bestemmingsplan, redelijke eisen van Welstand en het Bouwbesluit. Na het verlenen van de omgevingsvergunning volgt een periode van bezwaar of beroep van 6 weken. Als er geen gegronde bezwaren zijn wordt de omgevingsvergunning onherroepelijk. Dan kan er met de bouw worden begonnen, mits de aannemer geselecteerd en gecontracteerd is.