2. Reservering

Na toewijzing van een bouwkavel wordt een reserveringsovereenkomst aangeboden. Deze reserveringsovereenkomst dient door de gegadigde te worden ondertekend en binnen twee weken na de datum van toezending te worden geretourneerd aan de gemeente. Daarna gaat de reserveringsperiode in.

De reserveringsperiode heeft een duur van vier maanden en wordt niet verlengd. Gedurende deze periode richt de gegadigde zich onder andere op de goedkeuring van het ontwerp van zijn bouwplan en de financiering. Na de reserveringsperiode zal de gegadigde zijn bouwkavel moeten kopen. Zo niet dan wordt de bouwkavel aan een eerstvolgende gegadigde op de reservelijst aangeboden.

Let op! Mocht de reserveringsovereenkomst niet binnen twee weken na de datum van toezending ondertekend zijn terugontvangen door de gemeente, dan vervalt de reservering en daarmee alle verdere rechten van de gegadigde met betrekking tot de reservering van de betreffende bouwkavel.